> รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ
bookmark
ไทย
site map
Email
 
  Menu
   ร่วมงานกับเรา
     ๐ งานประจำ
     ๐ งานฟรีแลนซ์
contact us
ติดตาม TIS Translation บน Facebook

รับแปลเอกสารแปลภาษารับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ


ศูนย์การแปลนานาชาติ ทีไอเอส ทรานสเลชั่น
ให้บริการด้านการแปลภาษาอังกฤษโดยนักแปลผู้มีประสบการณ์โดยนักแปลทั้งชาวไทยและเจ้าของภาษาชาวอเมริกัน/อังกฤษ โดยให้บริการแปลตามคู่ภาษาต่างๆ ดังนี้

  • แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (English into Thai translation)
  • แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (Thai into English translation)
  • แปลภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน สเปน ฯลฯ เป็นภาษาอังกฤษ
  • แปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฯลฯ เป็นภาษาอังกฤษ

ศูนย์การแปลนานาชาติ ทีไอเอส ทรานสเลชั่น เปิดให้บริการแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยนักแปลผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลากหลายสาขาวิชา ดังนี้

  • งานแปลสัญญาทางกฎหมายประเภทต่างๆ เช่น สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าอาคาร สัญญาเช่าคอนโด สัญญาเช่าบ้าน สัญญาเช่าที่ดิน สัญญาซื้อขาย สัญญาซื้อขายที่ดิน สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย สัญญาจ้างเหมา สัญญาจ้างงาน สัญญาว่าจ้าง สัญญาจ้างงานชั่วคราว สัญญารับเหมา สัญญาจ้างทำของ สัญญาบริการ และอื่นๆ
  • งานแปลเอกสารทางราชการ  เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบเกิด(สูติบัตร) ใบมรณบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบรับรองความเป็นโสด ใบรับรองความเป็นโสดจากการหย่า โฉนดที่ดิน เอกสารประกวดราคา หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หนังสือมอบอำนาจ ใบทะเบียนแห่งฐานะของครอบครัว ใบขับขี่ ใบขับขี่รถยนต์ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณฑ์สนธิ แบบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)  แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ ใบแจ้งความ ใบอนุญาตก่อสร้าง แบบฟอร์มภาษีต่างๆ อาทิ ภงด 1, 2, 3 53  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น
  • งานแปลเอกสารประเภทอื่นๆ อาทิ ประวัติบริษัท คู่มือพนักงาน คู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท คู่มือการทำงาน ระเบียบและข้อบังคับบริษัท รายงานการประชุม รายงานประจำปี งบดุล งบการเงิน งบกำไรขาดทุน จดหมายธุรกิจ เอกสาร ISO แปลเว็บไซต์ แปลโบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว ประวัติส่วนตัว ใบสมัครงาน วิทยานิพนธ์ ไอทีและคอมพิวเตอร์ บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ งานแปล MOU งานแปล TOR  และอื่นๆ

ทีมงานนักแปลของเรานั้นได้ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าเป็นนักแปลที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ในหัวข้อนั้นๆ เป็นอย่างดี นักแปลของเราหลายท่านเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลหรือเป็นผู้ที่จบการศึกษาในหลากหลายระดับทั้งปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ มหาวิทยาลัยเยล (Yale) มหาวิทยาลัยเพอร์ดู (Purdue) มหาวิทยาลัยฮาวล์ (Hull) มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น (Melbourne) และอื่นๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย เช่น ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ นิด้า เอแบค ศิลปากร ฯลฯ  นอกจากนี้เรายังมีนักแปลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงยุติธรรมให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลและล่ามซึ่งสามารถลงนามรับรองในเอกสารสำคัญต่างๆ ที่จะนำไปใช้ในการว่าความในชั้นศาลได้ จึงทำให้ผู้ใช้บริการของเราทุกท่านนั้นมั่นใจได้ว่า งานแปลที่ส่งมอบจากทางเรานั้นมีคุณภาพอย่างแท้จริง

หากคุณเลือกงานแปลคุณภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผล โปรดเลือกศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น เป็นผู้ให้บริการด้านการแปลภาษาและล่ามมืออาชีพสำหรับคุณ โปรดติดต่อขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-730-9933-4 ,092-595-9933

 

รายชื่อผู้ใช้บริการแปลไทยเป็นภาษาอังกฤษ (เพียงบางส่วน)

รายชื่อผู้ใช้บริการ

ประเภทเอกสาร

ประเภทงานแปล

ปตท.

แปลหนังสือคู่มือด้านความปลอดภัย

แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

Lockheed Martin (บริษัทผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร ด้านอวกาศและอากาศยาน) จากประเทศสหรัฐอเมริกา

แปลเอกสารสัญญาซ่อมบำรุงเรือรบ

 แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด

บริการแปลเอกสารคู่มือการใช้งานเครื่องโปรเจกเตอร์

แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

เอกสารราชการ

แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

สนามแข่งรถพีระ เซอร์กิต พัทยา

แปลสัญญาเช่าพื้นที่โฆษณาในสนามแข่ง

แปลไทยเป็นอังกฤษ

California WOW Xperience

แปลคู่มือด้านการออกกำลังกาย

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด ผู้บริหารอาคาร ชาร์เตอร์ สแควร์

แปลสัญญาเช่าอาคาร

แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

แปลเอกสารทางวิศวกรรมเกี่ยวกับเสียง

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

บริษัท Easy Living Samui จำกัด

แปลเว็บไซต์

แปลอังกฤษเป็นภาษาไทย

บริษัท ปโก(ไทยแลนด) จํากัด(มหาชน)

แปลบทความทางวิชาการ

แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

KAWASUMI LABORATORIES (THAILAND)

แปลเอกสารคู่มือการปฏิบัติตนเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ 2009

แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ

Asia 21 (Thailand)

แปลสัญญาแต่งตั้งตัวแทนโฆษณา

แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

Hidaka Yookoo Enterprises

แปลสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แปลอังกฤษเป็นไทย

บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด เอ็กพอร์ต จำกัด

แปลสัญญาทางกฎหมาย

แปลไทยเป็นอังกฤษ

Harris Stratex Networks (Thailand)

แปล พรบ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

แปลไทยเป็นอังกฤษ

Bosch Automotive (Thailand)

แปลคู่มือการใช้งานอุปกรณ์

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

                                                                                                                                               

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ (English) เป็นภาษาที่รับทราบกันดีว่าเป็นภาษาที่มีความสำคัญและเป็นภาษาทางการที่นิยมใช้สื่อสารกันทั่วโลก โดยเป็นภาษาที่ใช้กันในประเทศต่างๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ไอร์แลนด์ ไลบีเรีย แอฟริกาใต้ สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ อันรวมถึงประเทศไทยด้วย ภาษาอังกฤษนั้นมีจำนวนผู้พูดมากเป็นอันดับสามจากรองมาจากภาษาจีน และภาษาฮินดี (อินเดีย) และจัดว่าเป็นหนึ่งในหกภาษาที่ใช้ในการสื่อสารภายในองค์การสหประชาชาติหรือยูเอ็น (ส่วนอีก 5 ภาษาคือ ภาษาจีน ฝรั่งเศส อาหรับ รัสเซีย สเปน) ส่วนคำว่า อังกฤษ ในภาษาไทย มีที่มาจากคำอ่านของคำว่า Inggeris ในภาษามลายูที่ยืมมาจาก anglais (English) ในภาษาฝรั่งเศส

สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
สถานที่ตั้ง : 14 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ : +66 (0) 2 305 8333
เว็บไซต์ : http://ukinthailand.fco.gov.uk/th

สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 95 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2205-4055
เว็บไซต์ : http://bangkok.usembassy.gov

สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 37 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-344-6300
เว็บไซต์ : http://www.thailand.embassy.gov.au

 

ที่มาบางส่วนจาก: http://th.wikipedia.org


TAGS

 

 

รับแปล
รับแปลภาษา
รับแปลเอกสาร
แปลภาษาอังกฤษ
รับแปลภาษาอังกฤษ
แปลอังกฤษ
แปลอังกฤษเป็นไทย
แปลไทยเป็นอังกฤษ
แปลอังกฤษเป็นอังกฤษ
แปลอังกฤษเป็นอังกฤษ
ไทยแปลเป็นอังกฤษ
รับแปลหนังสือรับรองความประพฤติ
รับแปลหนังสือบริคณฑ์สนธิ
รับแปลสำเนาบัญชีรายชื่อผู้หุ้น

ล่ามอังกฤษ
ล่ามอังกฤษ-ไทย
ล่ามภาษาอังกฤษ
รับแปลทะเบียนบ้าน
รับแปลบัตรประชาชน
รับแปลใบรับรองโสด
รับแปลใบทะเบียนสมรส
รับแปลใบหย่า
รับแปลโฉนดที่ดิน
รับแปลหนังสือรับรองบริษัท
รับแปลพินัยกรรม
รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ
รับแปลใบเปลี่ยนนามสกุล
รับแปลใบแจ้งความ
รับแปลรายงานการประชุม

โปรแกรมแปลภาษา
แปลภาษาอังกฤษ
แปลคำศัพท์
แปลไทยเป็นอังกฤษ
โปรแกรมแปลอังกฤษเป็นไทย
โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ
แปลภาษา 
แปล         
แปลศัพท์ 
แปลชื่อ    
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
ดิกชันนารีไทยอังกฤษ
แปลอังกฤษเป็นไทย  
แปลศัพท์อังกฤษ-ไทย               
ศูนย์การแปล